* * *

Людина, яка втратила свою мову, — неповноцiнна, вона другорядна в порiвняннi з носiєм рiдноï мови.

Павло Мовчан

Хто не любить своєï рiдноï мови, солодких святих звукiв свого дитинства, не заслуговує на iм’я людини.

Й. Г. Гердер

Рiдна мова на чужинiЩе милiшою стає.

Павло Грабовський

Мова — це великий дар природи, розвинутий i вдосконалений за тисячолiття з того часу, як людина стала людиною.

Кiндрат Крапива

Доля української мови – то є водночас й доля української держави й нації [Ігор Лосєв].

Рідна мова дається народові Богом, чужа – людьми, її приносять на вістрі ворожих списів [В. Захарченко].

Мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що нею не говорять ті, хто її знає [Х.Арце].